Veckans fynd – Järnåldersboplatsen i Västra Vång

Johannishusåsen har länge varit känd för sin rika fornlämningsmiljö, men när boplatsen framträdde vid exploateringsundersökningar blev det snabbt uppenbart att platsen var speciell, då bland annat bronshantverk och fragment av romerska glasbägare påträffades.

Det var dock vidare undersökningar av den intilliggande kullen som har satt Västra Vång på kartan – bland annat som Sveriges tredje största fyndplats för guldfoliefigurer. Andra fynd som har väckt stort intresse är bland annat tre bronsmasker som kan kopplas till den keltiska kultursfären. Då bara en bråkdel av lokalen är undersökt finns fortfarande gott om utrymme för fler överraskningar.

Följ undersökningarna här:
https://www.facebook.com/vastravang

Läs mer: http://www.blekingemuseum.se/05_07vang.asp

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera