Nyheter

 • Tidigmedeltida gravar vid Vreta kloster ger unik kunskap
  Under hösten 2019 påträffades ett 70-tal hittills okända gravar i anslutning till Vreta kloster. Arkeologerna trodde först att gravarna härstammade från pesthärjningen i början av 1700-talet men snart stod det klart att gravarna dateras till 1000-talet. Av de 70 undersökta gravarna har 19 nu analyserats och ger en unik och bred bild av det tidigmedeltida
 • Förlorad bildsten återupptäckt av en slump efter 300 år
  I samband med nedläggning av ledningar i Skånska Hunnestad påträffade arkeologer i December en bildsten som visade sig ha utgjort en del i det vikingatida så kallade Hunnestadsmonumentet. Monumentet bestod ursprungligen av 8 stenar, bland annat 2 runstenar och 3 bildstenar, och avbildades bland annat av Ole Worm år 1643. Sedan dess har fragment av
 • Vikingatida långhus anses äldre än första dokumenterade kolonisationen av Island
  Vid utgrävningar om pågått sedan 2015 på östra Island har arkeologer under ett vikingatida långhus nu påträffat en äldre byggnad som daterats till 700-talet. Då de medeltida skriftliga källorna anger att de förstOa bosättningarna på Island ägde rum på 870-talet e.kr, har det nya fyndet potential att omtolka de skandinaviska vikingarnas kolonisationsprocess. Långhuset från 700-talet
 • Romersk barngrav med ovanligt rika gåvor påträffad i Frankrike
  Vid Clermont-Ferrand, centrala Frankrike, har arkeologer påträffat en 2000 år gammal och ovanligt rikt utrustad barngrav. Det gravlagda barnet tros ha varit omkring ett år gammalt och har bland annat fått med sig ett antal djuroffer, flertalet keramikkärl och glasskålar. Bland de mer ovanliga fynden återfinns en hundvalp med tillhörande halsband och bjällra i brons,
 • Ur arkivet: Ny upptäckt visar att den gotländska Viklau-madonnan från 1100-talet har burit på en relik
  Ur arkivet 5 Oktober 2017  I samband med konserveringsarbete passade man på att plocka ut föremålet som man länge vetat varit instoppat i hjässan på träskulpturen som dateras till 1170-talet. Föremålet visade sig bestå av 3500 år gamla ben, invirade i ett linnefragment från 1250-talet. Enligt konservatorerna är det ytterst ovanligt att Madonnor bär på
 • Man döms till dagsböter för orapporterade fynd med metalldetektor
  I slutet av 2019 fann mannen i Västerbotten ett så kallad depåfynd från yngre järnåldern (Vikingatid) bestående av 25 metallföremål, bland annat pilspetsar och smycken. Mannen som påträffat fyndet med hjälp av metalldetektor visade senare några av fynden hos Västerbottens museum, som informerade länsstyrelsen och gjorde en besiktning av den aktuella fyndplatsen. Då det under
 • Ur arkivet: Genetisk studie av invånarna i vikingatida Sigtuna visar på stor invandring
  Ur arkivet 24 Augusti 2018 Studien som gjorts på 38 individer, vilka levde mellan 900-1100 e.kr, är den största som hittills genomförts på ett svenskt material och visar att ca hälften av Sigtunas invånare vuxit upp utanför Mälardalen. Analyserna har gjorts på såväl män som kvinnor och tyder på att båda könen har invandrat från områden
 • Rik Järnåldersgrav tas upp i block för att undersökas inomhus
  I tyska Heuneburg nära Herbertingen, ett område känt för sin Keltiska arkeologi, har arkeologer nyligen transporterat en hel grav för att undersöka den inomhus. Graven, som består av en stor träkammare daterats till 500-talet f.kr, har hittills gett fynd som indikerar en hög materiell status samt mycket goda bevaringsförhållanden. På grund av detta samt svårigheter
 • Depåfynd av folkvandringstida brakteater i Norge
  Efter att en privatperson påträffat fem brakteater i norska Østfold utförde arkeologer en mindre utgrävning på platsen och nu har sammanlagt 7 guldbrakteater som dateras till 500-talet påträffats. Att döma av föremålens placeringar har de förmodligen utgjort ett samlat så kallat depåfynd, en medveten nedläggning under vad arkeologerna traditionellt tolkar som en period av social
 • Ur arkivet: Känd men försvunnen runsten återupptäckt av en slump vid bygge av cykelbana
  Ur arkivet 16 Augusti 2018 Vid bygget av en ny cykelbana mellan Skiftinge och Sundbyholm, norr om Eskilstuna, påträffades nyligen en 3×1 meter stor sten som förmodligen skulle ha krossats och utgjort fyllnadsmaterial om det inte varit för en förbipasserande cyklist. Stenen visade sig bära runinskriptioner och dessutom finnas avbildad på en teckning från 1686
 • Silverskatt påträffad under Vikingatida golvplank i Täby
  I samband med en undersökning utanför Täby där man hittills hittat ett 20-tal hus och långhus från sen järnålder, har arkeologer nu hittat en nedgrävd silverskatt. Föremålen som består av bland annat 8 halsringar, 2 armringar och 12 mynthängen återfanns i en tygpåse som placerats i ett keramikkärl och sedan grävts ned under golvplankorna i
 • Förmodat gudatempel från tidig Vikingatid i Norge anses vara första som påträffats i landet
  I norska Ørsta har arkeologer påträffat en för landet hittills unik byggnadskonstruktion som dateras till 800-talet, tidig Vikingatid. Byggnaden har varit 14×7 meter stor och att döma av stolphålen har den även haft en central tornliknande takkonstruktion. Då byggnaden påminner om erkända så kallade kulthus i bland annat svenska Uppåkra och danska Tissø tolkar arkeologerna
 • Rekordstort antal Vendeltida Guldgubbar påträffade utanför Vadstena
  I samband med en forskargrävning utanför dagens Vadstena har arkeologer påträffat inte mindre än 23 så kallade guldgubbar i vad som tolkas som en 50 meter lång Vendeltida kungshall från ca 700 e.Kr. Fyndet vid Aska är endast den tredje i raden av liknande som gjorts i Östergötland och dessutom unikt i sitt stora antal.
 • Dalahäst påträffad i Falun är en av de äldre bemålade
  Vid en arkeologisk undersökning av ett tidigare kopparhanteringsområde i Falun påträffade arkeologer förra veckan en äldre dalahäst. Fyndet gjordes i Prästgårdshyttorna vid en vattenkraftskonstruktion som varit avsedd för drift av kopparhyttor, vilken har anor från medeltiden och användes fram till mitten av 1800-talet. På hästen finns dekor i primärt svart och rött och eventuellt går
 • Mordoffer, Romersk grav samt Neolitisk trähägnad bland fynden inför höghastighetståg
  Inför byggnation av ett höghastighetståg i Brittiska Buckinghamshire har arkeologer påträffat lämningar som spänner över 3000 år, och som tyder på en plats av religiös betydelse. Bland de mer förundrande fynden finns kvarlevorna av en man som, att döma av hur hans kropp hanterats, tros ha bragts om livet omkring år 0. Mannen återfanns liggandes