Om oss

Arkeloggen.se är en obunden kunskapsförmedlare med målet att nå ut med de senaste nyheterna och rönen kring arkeologi och närliggande ämnen till en intresserad allmänhet. Hemsidan grundades och modereras av arkeolog Hanna Jansson och är och förblir icke vinstdrivande. För frågor och synpunkter var god maila info@arkeloggen.se

About us

Arkeloggen.se is an independent outreach project with the aim of bringing the latest news and research about archaeology and related subjects to the interested public. The website was founded and curated by professional archaeologist Hanna Jansson and will always be for non-profit. For queries please contact info@arkeloggen.se