Bloggar

 • Rökstenens förlorade minnen
  by Magnus Källström on 24 October 2020

  Mina känslor inför Rökstenen har inte varit helt olika dem som jag länge hyste för den amerikanska Kensingtonstenen, nämligen att det aldrig skulle bli något som jag på allvar skulle syssla med. Frågorna kring denna långa och dunkla inskrift […]

Arkeologerna Arkeologerna – landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård. Vi är en del av myndigheten Statens historiska museer.

 • Nu avslöjas kvarteret Rosendals historia
  by Ninna Bengtsson on 20 October 2020

  Flera hundra år gamla trädgårdar, rester av byggnader och vardagsföremål som kritpipor och keramik – på Södermalm i Stockholm gräver just nu Arkeologerna sig rakt ner igenom historien. – Vi har ett titthål in till en […]

arkeologiska undersökningar – Kulturen Kulturen är ett kulturhistoriskt museum, grundat 1882

 • Muren bakom domkyrkotrappen
  by Maria Bohlin on 8 October 2020

  Domkyrkoförvaltningen har nu tagit ner hela trappan och fundamentet därunder. Som vi berättat tidigare kommer vi nu att göra en byggnadsarkeologisk dokumentation av de äldre byggnadsdelar som kommer fram. Trappan som nu plockades ner uppfördes sannolikt i samband med […]

 • Nu är vi igång i Eskilstorp!
  on 16 October 2020

  Schaktning och inmätning inom etapp 1B (se Aktuella undersökningar) har pågått för fullt i cirka en och en halv vecka. Regn under de första dagarna ställde till det en del. Den sydvästskånska leran, regn och dumprar är en otacksam kombination! […]

 • Krukmakarens verkstad
  by susannenordstrom on 8 September 2020

  Under fem veckor under sommaren 2020 har vi haft förmånen att undersöka den nordvästra delen, av det som kommer att heta kvarteret Domstolen, intill Änkhusgatan och Slottsgatan i Jönköping. Genom en tidigare utförd förundersökning visste vi att det […]

Kulturmiljö vid Norrbottens museum Aktuellt om Norrbottens förhistoria, historia och nutid

 • DNA – en historiebok
  by Norrbottens museum on 23 October 2020

  I varje cell i ett frö finns den DNA-kod som behövs för att göra en hel växt. Rätt avkodad kan DNAt också användas som en historiebok. I vår forskning studerar vi DNA från spannmålskärnor för att förstå agrarhistoriska […]

Nyheter – SAU Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU)

 • Väg 56, Västjädra – Kvicksund
  by herman on 7 May 2020

  Under våren 2020 förundersöker arkeologer från SAU ett antal fornlämningar i södra delen av Västmanland. Trafikverket planerar att göra en breddning av väg 56 mellan E18 vid Västjädra i norr och bron över Mälaren vid Kvicksund i […]