Bloggar

Arkeologerna Arkeologerna – landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård. Vi är en del av myndigheten Statens historiska museer.

 • Vårt förhistoriska arv på väg att raderas ut
  by Henrik Pihl on 30 July 2020

  I 9000 år låg boplatsen från stenåldern väl bevarad i Ageröds mosse i Skåne. Nu är den nästan utplånad. Det visar en undersökning som publiceras i den prestigefyllda tidskriften PLOS ONE. Problemet är alarmerande och sträcker […]

arkeologiska undersökningar – Kulturen Kulturen är ett kulturhistoriskt museum, grundat 1882

 • Små plågoandar, dödliga gissel i 1000-talets Lund
  by Maria Bohlin on 13 July 2020

  Både externa parasiter som loppor och löss och inälvsparasiter var vanliga, både hos människor och djur. Tyvärr bevaras till exempel loppor sällan i jordlagren, men ägg från inälvsmaskar gör det. Problemet är att de är […]

 • Ett farväl till själva fältdelen – men bearbetningen fortgår!
  on 18 June 2020

  Fältdelen av undersökningen i Bromölla är just avslutad, och efterarbetet tar nu vid. En mängd jordprover ska floteras (dvs blandas med vatten så förkolnat material flyter till ytan och kan tas tillvara), analyseras av arkeobotaniker för artbestämning […]

 • Järnåldersgravfältet på Himlabackarna i Vetlanda
  by kristinajansson on 22 May 2020

  I ett par blogginlägg under 2019 presenterades ett röjningsröseområde och ett järnåldersgravfält på fastigheten Himlabackarna, norr om Vetlanda. Sedan dess har arbetet pågått med att sammanställa och tolka dokumentationen, provsvaren och […]

Kulturmiljö vid Norrbottens museum Aktuellt om Norrbottens förhistoria, historia och nutid

 • Keramik i arkitekturen
  by Norrbottens museum on 7 August 2020

  Keramik har använts som byggnadsmaterial i tusentals år och används flitigt än i dag. Vårt byggnadsbestånd innehåller stora mängder av materialet, både som fasad samt golv- och väggbeklädnad. Keramiska plattor har en otrolig […]

Nyheter – SAU Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU)

 • Väg 56, Västjädra – Kvicksund
  by herman on 7 May 2020

  Under våren 2020 förundersöker arkeologer från SAU ett antal fornlämningar i södra delen av Västmanland. Trafikverket planerar att göra en breddning av väg 56 mellan E18 vid Västjädra i norr och bron över Mälaren vid Kvicksund i […]