Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /customers/b/8/3/arkeloggen.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Fynd av bland annat Guldgubbar i Ströja pekar på status som unik centralplats – Arkeloggen

Fynd av bland annat Guldgubbar i Ströja pekar på status som unik centralplats

Under ett flertal säsonger har arkeologer från Arkeologikonsult undersökt en plats utanför dagens Norrköping där fynd av såväl hallbyggnader, en offersänka samt handelsplats från perioden mellan Folkvandringtid och tidig medeltid har gjorts. De senaste i raden av sensationella fynd är två så kallade Guldgubbar, dvs tunna guldbleck som oftast avbildar människogestalter i fullstorlek och påträffas i anslutning till hallbyggnader från Vendel- och vikingatid.

Text och foto: Arkeologikonsult

Guldgubbarna som nu påträffats i Ströja hittades i den Vendeltida hallbyggnad som har daterats till ca 450-650 e.Kr och visar till synes en man respektive en kvinna. Enligt arkeologerna tyder fynden, tillsammans med en rad andra, på Ströjas unika ställning som en viktig centralplats med funktioner inom såväl blot, rättskipning, handel och hantverk.

Svärdknapp, dvs ovansidan på ett rikt dekorerat svärd, påträffat i Ströja. Enligt arkeologerna förekommer dessa typer av svärd under ca 500-700 e.Kr runt om i Västeuropa och då endast i högreståndsmiljöer.
Foto: Arkeologikonsult

Bland fynden från tidigare grävsäsonger som styrker bilden av platsen som mycket speciell finns bland annat en stor offersänka nedanför storgården, där man bland annat funnit stora mängder matrester, miniatyrvapen och inte minst mänskliga kvarlevor, något som tyder på att människooffer förekom på platsen.

Ett mänskligt överarmsben med spår av ett tydligt huggmärken som påträffats i offersänkan i Ströja. Tidigare har 4 mänskliga kranier hittats.
Foto: Arkeologikonsult

Utöver detta finns även spår av hantverk, importerade glasbägare, exklusiva dräktspännen samt en stor mängd vardagsföremål. Arkeologerna har även lyckats lokalisera ett närliggande gravfält som tros ha varit associerat med centralplatsen vid Ströja.

Ett så kallat skivspänne med inlagd, färgad emalj.
Foto: Arkeologikonsult

Den sammantagna tolkningen av platsen är att den använts under en längre period, från att man etablerat en storgård på platsen ca 450e.Kr till att ett bykomplex växte fram under Vikingatid och som överlevde in till medeltid, men dock successivt förlorade betydelse till det närliggande Norrköping. Platsen undersökts fortfarande och nya resultat är att vänta.

Källor och läs mer:

Arkeologikonsult – Sensationella arkeologiska fynd av en centralplats i Ströja i Östergötland

Arkeologikonsult – Fyndens Ströja I: Svärdsdetaljer från Ströja

Arkeologikonsult – Nya perspektiv på Ströjas omland

Huvudbild: Arkeologikonsult

?? In English

For a number of seasons, archaeologists from Arkeologikonsult have investigated a site outside modern day Norrköping where halls, traces of cult and trade practises dating to between the Migration period and early medieval times have been found. The latest in the series of sensational finds are two so-called Gullgubber, that is, thin pieces of besten gold which usually depict human figures in full size and found in connection with hall structures from Vendel and Viking times.

The two Gullgubber now found in Ströja were excavated in the Vendel age hall building, which dates to around 450-650 AD and seem to depict and man and woman separatet. According to the archaeologists, the finds, together with a number of others, helps to indicate Ströja’s unique position as an important seat of power with judicial, trading and crafting purposes.

Among the finds from previous field seasons that helps to reinforce the image of the site as a special one, there is a large sacrificial basin below the main hall, where among other things large quantities of food, miniature weapons as well as human remains have been found, suggesting that human sacrifices were being undertaken.

In addition, there are also traces of craftmanship, imported glass beakers, exclusive brooches and a large number of everyday items. The archaeologists have also succeeded in locating a nearby burial ground which is believed to have been associated with the contemporary halls at Ströja.

The overall interpretation of the site is that it was used for a longer period of time, from the establishment of a large hall building around 450e.Kr and into the Viking age when a village complex grew and survived into the Middle Ages, but which gradually lost importance to the nearby town of Norrköping . The site is still being excavate and new results are to be expected.

close

Håll Dig uppdaterad

Få en samlad översikt över veckans arkeologinyheter samt spännande innehåll som ej publiceras på hemsidan.

*Läs vår integritetspolicy