Ytterligare DNA-studier indikerar att Europas första bönder haft rötter i Anatolien

Vid Stockholms universitet har man lyckats få fram DNA från 8000 år gamla mänskliga kvarlevor, detta från skelett som hittades vid utgrävningen av Kumtepe 1994 i Turkiet. Trots att DNA-materialet var i dåligt skick visar det att platsen hade en betydande roll för spridningen av gener och idéer västerut till Europa. Med studien försöker forskare förstå hur övergången från samlare-jägare till jordbruk gick till, osteolog Jan Storå menar att det behövs mer forskning inom området och att materialet från Anatolien är det man bör använda sig av.

Läs mer: http://www.su.se/om-oss/profilområden/kulturarv-historiska-artefakter-processer/tidiga-europeiska-jordbrukare-spåras-till-anatolien-1.261881

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera