Osteologiska analyser visar på stort antal kvinnliga gravar vid Stonehenge

Resterna efter de ca 200 individer, sammanlagt ca 45 kg ben, som återbegravdes vid Stonehenge på 1920-talet har nu grävts upp och analyserats. Totalt har man kunnat identifiera 14 kvinnor och 9 män, varar några är barn. Enligt arkeologerna pekar detta på en ovanligt hög jämnställdhet vid gravarna närmast monumentet, detta till skillnad från andra närliggande gravar som uppvisar en stor majoritet av män.

Läs mer: http://www.bbc.com/news/uk-england-wiltshire-35461309

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera