Folkvandringstida grav på överraskande plats på Visingsö

Av en slump har en grav från romersk järnålder kommit i dagern på en utsatt plats på Visingsö. I graven påträffades benrester efter en vuxen individ och bland annat ett skalkorn. Enligt arkeologerna har man trott att denna plats på ön helt saknade gravar, dels på grund av den svårarbetade jordarten, men i och med det nya fyndet får tolkningarna av Visingsö tidiga historia revideras. Nu har man sökt pengar för att genomföra en så kallad georadarundersökning i gravens närområde för att utröna om fler gravar finns och eventuellt måste räddas från att hamna i det närbelägna vattnet.

Läs mer: http://www.skovdenyheter.se/article/jarnaldersgrav-pa-visingso/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera