Visste du att…

Visste du att…
perioden som går under benänmningen Vendeltid, vilken generellt sett avser tiden ca 550-800 e.kr, fått sitt namn efter en fyndort i Vendels socken i Uppland? I slutet av 1800-talet upptäcktes och undersöktes sammanlagt 14 gravar, varav 12 varit så kallade båtgravar där den döde och diverse ägodelar begravts i en flera meter lång båt. Gravarna som grävdes ut av Hjalmar Stolpe, som även undersökt Birka, dateras till 500-talet fram till vikingatidens slut och anses vara unika bland annat i gravföremålens konstnärliga uttryck. Bland dessa återfinns svärd, hjälmar och andra metallföremål med en karaktäristisk ornamentik i pressblecksteknik som intressant nog har motsvarighet i samtida båtgravar från engelska Sutton Hoo. På grund av den stora likheten anser många forskare att föremålen i Vendel och Sutton Hoo kan ha tillverkats av samma folkgrupp.
På bilden en av prakthjälmarna som påträffades i en av båtgravarna, tillverkad i järn med bronsdetaljer.

Läs mer: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10028900090002

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera