Judiskt slumområde framgrävt i Amsterdam

I de östra delarna av Amsterdam har arkeologer inför byggnation av ett hotell hittat ett område där levnadsförhållandena under 1600- och 1700-talet varit svåra, med trånga bostäder och dålig infrastruktur. Området ligger bland annat intill den gamla portugisiska synagogan och bland fynden finns vad som förmodas vara en mikvah, ett rituellt judiskt bad.

Läs mer: http://forward.com/news/breaking-news/339303/spectacular-300-year-old-jewish-ghetto-unearthed-in-amsterdam/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera