Järnåldersgravfält och boplats grävs ut i skånska Åkarp

Inför exploatering undersöker man just nu i skånska Åkarp ett 2000 år gammalt gravfält med tillhörande boplats. Hittills har man grävt ut 7 skelettgravar som dateras till ca 200 e.kr, och bland gravfynden finns bland annat spännen, pärlor och en kniv. På gravfältet har man även hittat spår efter byggnader, något som är ovanligt för tiden och platsen, och eventuellt rör det sig om någon form av lokal för förberedandet inför begravningen. Enligt arkeologerna saknar också några av de gravlagda individerna diverse kroppsdelar varför man teoretiserar om att dessa avlägsnats och behållts som ”souvenirer”.

Läs mer: http://www.sydsvenskan.se/2016-06-16/tvatusen-ar-gamla-skelett-far-lamna-plats-for-jarnvagen

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera