Nya grottmålningar från bronsåldern ser dagens ljus i Sibirien

Grottmålningarna som påträffades i dagens Sibirien anses vara ca 4000 år gamla och hittades redan för 3 år sedan, och efter att noga ha studerats och dokumenterats har de nu avslöjats för världen. Bilderna föreställer människor, tjurar, träd och vad som tolkas som en shaman med trumma. Målningarna är gjorda i rödockra och härnäst väntar analyser på materialet för att kunna avgöra var konstnärerna hämtat sitt råmaterial.

Läs mer: http://siberiantimes.com/science/casestudy/news/n0682-4000-year-old-art-gallery-found-in-siberia/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera