Veckans fynd – Gamla Uppsala

Strax utanför dagens Uppsala återfinns några av Sveriges högsta gravhögar, ett vidsträckt gravfält och rester efter storskaliga hallbyggnader från 500-talet e.kr. Enligt historiska källor ska Gamla Uppsala ha varit ett politiskt och religiöst maktcentra i det vendeltida Sveariket, och under utgrävningarna som pågått sedan 1800-talet fram till idag har man bland annat grävt ut 2 av de 3 så kallade kungshögarna, vilka uppvisar gravgods av internationella standard. Enligt sägnen ska 3 kända sveakungar begravts i högarna, vilka idag dock går under namnen Väst- Öst- och Mittenhögen.
Strax intill har en av Skandinaviens största hallbyggnad stått, vilken varit ca 50×12 meter stor och haft 3 meter breda ingångar. På grund av sin ovanliga utformning tror arkeologerna att byggnaden fyllt ett särskilt syfte, förmodligen av rituell art. Under se senaste undersökningarna påträffades även vad man tror kan vara en en stenmur i anslutning till platsen, vilket isåfall skulle kunna bekräfta Adam av Bremens nedskrivna iakttagelser.

Läs mer: http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/historien-om-gamla-uppsala/Pages/default.aspx

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera