Fynd av romerska mynt utvidgar området för romerskt inflytande i England

Fynd av ca 150 romerska mynt, en väg och keramik från Frankrike i Ipplen, nära Devon i sydvästra England, tyder på att det romerska inflytandet på ön har varit mer utbrett än man tidigare trott. Dateringar och analyser av fynden indikerarar att vägen byggts av den romerska armén, detta trots att den inhemska stammen Dumnonii anses ha behållit sin självständighet i området. Enligt arkeologerna tyder detta eventuellt på att man enbart handlat med romarna utan att ha stått under deras kontroll.

Läs mer: https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jun/22/roman-coins-devon-map-empire-ipplepen

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera