Fynd av engelskt vikingatida mynt utanför Linköping

Vid utgrävningar av Himna storgård i Linghem, utanför dagens Linköping, har arkeologer hittat ett engelskt mynt som dateras till de första åren av 1000-talet. Myntet är ett så kallat Aethelred II-mynt och har tidigare hittats som lösfynd endast 4 gånger förut i Sverige. Enligt arkeologerna är det ovanligt att hitta silvermynt i denna bygd, och fyndet tyder på engelska kontakter under vikingatiden.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/engelska-mynt-fran-vikingatiden-funna-i-linghem

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera