Östergötland: kronobränneri från 1700-talet undersöks i Norrköpings hamnområde

Just nu undersöks ett 30000 kvm stort område i Norrköpings hamn, den förra Skeppsholmen, där nya bostäder såsmåningom ska byggas. På denna plats har det tidigare legat ett kronobränneri, ett spinnhus (kvinnofängelse) och ett ostindiskt skeppsvarv från andra halvan av 1700-talet. Hittills har man bland annat delvis undersökt det 25 meter långa bostadshuset som tillhörde kronobränneriets inspector, delar av smedjan och andra byggnader som hörde till verksamheten.

Läs nyheten: http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/har-skrivs-norrkopingshistoria-om4293054.aspx

Undersökningen har en aktiv sida på Facebook; Aekeologi i Norrköping. Där får man bland annat se kartor över byggnaderna, keramikfynd och inte minst den dagliga utvecklingen när platsens historia kommer till ytan. Besök och följ dem här.

image

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera