Kemi och skeppsutgräveri – kort om arkeologiskt trä

Riksantikvarieämbetet har gjort en bra och informativ video om arkeologiskt trä, ett intressant material som oftast förstörs på kort tid i jorden. En del kan dock bevaras i gynnsamma syrefattiga miljöer, och på RAÄ pågår forskning om hur man bäst bevarar detta material.

I videon får vi veta att trä konserveras med hjälp av impregnering med polyetylenglykol, vilket ersätter träets förlorade cellulosa-material och gör det hållbart igen. Därefter frystorkas träet, vilket innebär att vattnet som bevarat trämaterialet direkt övergå till ånga och på så sätt undviker att skada materialet.

Landets kanske mest kända arkeologiska och historiska föremål i trä är skeppet Vasa, vilket sjönk i Stockholms skärgård på sin jungfrufärd i juli 1628. Nedan kan ni ta del av de unika och blöta utgrävningar som gjordes ombord på skeppet efter att detta bärgats i början av 60-talet.

Det konserverade skeppet Vasa och en rekonstruktion av de förmodade färgerna hon varit smyckad med. Foto: Vasamuseet
Det konserverade skeppet Vasa och en rekonstruktion av de förmodade färgerna hon varit smyckad med. Foto: Vasamuseet

Bland andra välkänd skepp är de vikingatida grav-skeppen som grävts ut och konserverats runt om i Norge. Dessa finns idag konserverade att beskåda på Vikingamuseet i Oslo. Besök deras hemsida för att läsa om skeppen.
Nedan en mindre video från museet.

I våras var Osebergsgraven vårt Veckans fynd. Läs om detta här http://www.arkeloggen.se/2016/03/08/veckans-fynd-osebergsgraven/. Nedan en bild från utgrävning av Osebergsskeppet år 1904.

image

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera