England: 200 år gammal pub med tillhörande konjak påträffad i Manchester

Inför ett skyskrapebygge har man i den engelska staden Manchester hittat en 200 år gammal underjordisk pub. I puben påträffades även ett 20-tal konjakflaskor varav några ännu var oöppnade och dessutom bar ägarens namn, John Evans. Enligt arkeologerna har man via webben kunnat söka på pubägaren och tagit reda på att denna har nu levande släktingar i dagens Texas.

Läs nyheten: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/byggarbetarnas-fynd-en-200-ar-gammal-underjordisk-pub-med-flaskor-fortfarande-intakta

Pubverksamhet och berusning är och har alltid varit en kulinarisk ingrediens i alla kulturer och tider. Nedan en 1500-talsillustration av Olaus Magnus om hur bin anfaller berusade människor. Från Historia om de nordiska folken, tjugoandra boken, femtonde kapitlet.
image

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera