Danmark: inför rekonstruktion frågar sig forskarna vilken färg vikingahallarna har haft

En av Danmark hittills största påträffade vikingahallar, den som 2009 påträffades i Lejre, ska rekonstrueras med hjälp av donationer från A. P. Møller och Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond. Dock kvarstår frågan om i vilken färg hallen bör målas, varför man i dagarna höll ett seminarie på frågan om färger under vikingatiden. Bland annat har kemiska analyser på pigment från träföremål som påträffades i gravar under 1800-talet tagits, något som dock gett osäkra resultat kring hur starka färgerna kan ha varit. Enligt dessa har föremålen dock varit målade i vita, röda, gröna, svarta och gula färger. Andra menar att byggnaderna varit vitkalkade både utvändigt och invändigt, något som kan ha agerat både starkt riktmärke i landskapet samt underlättat ljuset inomhus under de mörka vintermånaderna.

Läs nyheten: http://videnskab.dk/kultur-samfund/vikingetidens-farver-skaber-furore-blandt-forskere

Platsen där hallen ska byggas är Sagnlandet Lejre, där man sedan 1964 har bedrivit besöksverksamhet till rekonstruerade miljöer från både sten- brons- och järnåldern. Det nya projektet där vikingahallen ska rekonstrueras har en budget på 65 miljoner danska kronor, och är just nu i uppstart.
Läs mer på platsens hemsida: http://www.sagnlandet.dk

Koncept-interiör. Foto:Sagnlandet Lejre
Koncept-interiör. Foto:Sagnlandet Lejre

Nedan kan man ta del av en utmärkt 3D-rekonstruktion av en liknande vikingatida kungsgård vid danska Tissø.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera