Skåne: utgrävningar vid Vikhem ska säga mer om Uppåkra-bygden

Just nu pågår undersökningar vid Vikhem utanför dagens Staffanstorp, där ett järnålderskomplex från ca 200-900 e.kr har legat. Hittills har man systematiskt detekterat området och påträffat en rad praktfynd, bland annat diverse exklusiva spännen, men även mynt och diverse tyngder. Andra fynd består av en mängd deponerade hästben, vilket leder arkeologerna till att tro att hästen spelat en viktig roll i samhällsstrukturen. Eventuellt har Vikhemsborna fött upp hästar och sålt dem till den omgivande bygden.

Läs nyheten: http://www.sydsvenskan.se/2016-11-05/manga-nya-skatter-vid-vikhem-ett-tiotal-praktfynd

Platsen är samtida med det välkända Uppåkra, men trots en hel del uppseendeväckande fynd tros Vikhem inte ha varit lika speciell som Uppåkra. Dock återstår en rad byggnader och eventuella gravar att undersöka, vilka arkeologerna hoppas kunna säga något om till exempel relationen mellan Vikhem och Uppåkra, men framför allt om bygden i stort under Vendeltid.

På Arkeologernas blogg skriver de om undersökningarna vid Vikhem: http://www.uvblogg.se/wordpress/category/vikhem/

Nedan en rad bilder på de fynd som hittills gjorts vid Vikhem. Samtliga bilder tillhör och är hämtade från Arkeologernas Facebooksida Arkeologi i Vikhem. Besök denna här: https://www.facebook.com/arkeologivikhem

Ett spänne i förgyllt brons med planslipade granater, här i jämförelse med ett liknande fynd från Bayern vilken dateras till 500-talet e.kr. Foto: Arkeologi i Vikhem på Facebook
Ett spänne i förgyllt brons med planslipade granater, här i jämförelse med ett liknande fynd från Bayern vilken dateras till 500-talet e.kr. Foto: Arkeologi i Vikhem på Facebook
Ett arabiskt mynt slaget mellan år 808-809 för Kalifen Harun al-Rashid, vars hustru figurerar i sagosamlingen Tusen och en natt. Foto: Arkeologi i Vikhem på Facebook
Ett arabiskt mynt slaget mellan år 808-809 för Kalifen Harun al-Rashid, vars hustru figurerar i sagosamlingen Tusen och en natt. Foto: Arkeologi i Vikhem på Facebook
En vendeltia fibula med ett stiliserat djurmotiv. Foto: Arkeologi i Vikhem på Facebook
En vendeltia fibula med ett stiliserat djurmotiv. Foto: Arkeologi i Vikhem på Facebook
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera