Östergötland: gravgåvor i tidigkristen grav i Linköping visar på en tid av religiös förändring

Vid Sankt Lars kyrkogård i centrala Linköping har Arkeologerna (SHMM) under en period grävt ut en rad gravar. I en av dessa som dateras till tiden före år 1020 e.kr har en ca 12-15 år gammal pojke begravts i kristen sed, men även fått med sig en rad verktyg i form av en yxa, ett bryne och en kniv. Enligt arkeologerna rör det sig förmodligen om en ung hantverkare som begravts då den första träkyrkan stod på platsen.

image

Läs nyheten: http://corren.se/nyheter/linkoping/den-siste-vikingen-var-ett-barn-om4386913.aspx

Grunden till St Lars kyrka i Linköping dateras till 1000-talet, och dessförinnan tros en stavkyrka i trä ha stått på platsen. Kyrkans nuvarande utformning är dock från 1700-talet. I mitten av 1900-talet grävdes kyrkans grund ut, då hittades en rad ekkistor vilka idag finns utställda i kyrkans krypta. Även i senare tid har kyrkogården grävts ut och gett ny information.

Sune Zackrisson och en av de påträffade ekkistorna från 1100-talet vid utgrävningarna av St Lars år 1956. Foto: Östergötlands museum
Sune Zackrisson och en av de påträffade ekkistorna från 1000-talet vid utgrävningarna av St Lars år 1956. Foto: Östergötlands museum
Ekkistor från 1000-talet utställda i kyrkans krypta. Foto: Östergötlands museum
Ekkistor från 1000-talet utställda i kyrkans krypta. Foto: Östergötlands museum

Läs mer: http://www.linkopingshistoria.se/medeltid/tidig-medeltid/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera