Småland: Jönköpings läns museum och MASG bekräftar tidigmedeltida hamnanläggning vid Näs borgruin

Denna vecka tycks vara marinarkeologernas! Med hjälp av dendrokronologisk analys (undersökning av ett träds årsringar) har Jönköpings läns museum tillsammans med Marinarkeologiska sällskapet Göteborg (MASG) bekräftat tidigare skriftliga källor om en medeltida hamn vid Näsviken utanför den välkända borgen Näs på Visingsö i Vättern. Det rör sig om två samtida träkonstruktioner, så kallade timmerkistor, som idag befinner sig på två meters djup. Dessa har daterats till tidigt 1100-tal och slutet av 1200-talet, en tid då borgen var bebodd och även var centrum för strider mellan svenska, danska och norska tronpretendenter. De nya fynden och dateringarna indikerar att det vid sidan om borgen funnits en större hamnanläggning och därmed ett aktivt hamnliv.

Foto: Jönköpings läns museum
Foto: Jönköpings läns museum

Läs Jönköpings läns museums blogginlägg: https://arkeologijonkoping.wordpress.com/2016/11/24/en-medeltida-hamn-i-nasviken/

Näs borg byggdes i mitten av 1100-talet och har varit hem åt en rad välkända tidigmedeltida kungligheter. År 1318 satte Birger Jarl borgen i pant hos danskarna, och en tid efter detta tros borgen ha förstörts och förlorat sin tidigare betydelse. För ett antal år sedan undersöktes borgen invändigt med hjälp av markpenetrerande radar då en mäng olika bostadsstrukturer och kulturlager kunde dokumenteras, men endast mindre arkeologiska undersökningar har ägt rum på platsen. Idag syns dess ruin i form av två torn och rester efter murar.

Näs borgruin sedd från Vättern. Foto: Visingsös hembygdsförening
Näs borgruin sedd från Vättern. Foto: Visingsös hembygdsförening

Läs mer: http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/Pages/nas_borgruin.aspx

http://blog.svd.se/historia/2013/03/02/den-medeltida-borgen-pa-visingso/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera