Kort om sociala medier och kunskapskontinuitet

Visste du att Facebook är den primära platsen för arkeologer och diverse kulturarvsinstitutioner att berätta om sin verksamhet på? Det är där enligt statistiken vi når flest personer, vilka dessa är och i vilken omfattning de tagit till sig informationen vet vi däremot sällan.
På Facebook kommer få saker i korrekt ordning, försvinner snart i flödet och bidrar inte på något sätt till kunskapskontinuitet. Sökfunktionen på Facebook letar endast efter användare, kunskapen de delar är inte sökbar. Google och diverse digitala arkiv, är däremot din vän. Om du vet var du ska söka, och kan de korrekta termerna.
Alternativt besöker man Arkeloggen. Alla våra inlägg med kunskapsproduktionen finns sparade, är sökbara, innehåller länkar till mer information och strävar efter att använda ett lättförståeligt språk.

img_1844

Om du liksom vi tror på att bevara dåtidens material samt kunskapen om den på ett stabilt sätt, berätta om oss för en vän så vi kan ha fortsatt stöd för kunskapsproduktionen, kontinuitet och obundenhet.
Om du liksom vi är intresserad av alternativ till sociala medier och söker nya vägar för det digitala kulturarvet, välkommen att kontakta oss för konstruktiva samtal.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera