Norrbotten: 10 600 år gamla fynd visar på mänsklig aktivitet strax efter inlandsisen

Nyheten om den 10 600 år gamla boplatsen kom redan för ett par år sedan, men är värd att uppmärksamma igen. Vid Aareavaara, norr om dagens Pajala, upptäckte Norrbottens museum en plats där människor haft ett läger strax intill den då försvinnande inlandsisen. Platsen har legat på en ö i det som benämns som Ancylussjön, den sjö som bildades av den smältande isen. Omgivningen bestod av tundralandskap och förmodligen har människorna med hjälp av båt jagat renar som korsat vattnet och då varit utsatta för jägarnas vapen. Boplatsen är förmodligen det äldsta beviset på mänsklig aktivitet i området.

Lyssna på Norrbottens museums arkeologer berätta om platsen: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6577888

År 2011 delundersökte museet platsen vid Aareavaara, då man bland annat hittade brända ben från landlevande däggdjur och rester efter tillverkning av stenverktyg. Perioden i fråga bestod av dramatiska omvälvningar i naturen med snabbt stigande landnivåer och återkommande jordbävningar. Men fynden från Aarevaara och liknande, något yngre, platser visar att människor redan då återkommit till platsen för att jaga.

Ancylussjön med Aerevaara-boplatsen utmärkt. Foto: Wikimedia Commons
Ancylussjön med Aareavaara-boplatsen utmärkt. Foto: Wikimedia Commons

Läs Norrbottens museums blogginlägg om Aarevaara, liknande platser och mesolitikum (mellersta stenåldern) i Tornedalen:

https://norrbottensmuseumarkeologi.wordpress.com/2011/12/23/presstopp-forsta-delen-av-norrbottenskusten-upptackt-av-manniskan-presstop/

https://norrbottensmuseumarkeologi.wordpress.com/2013/04/12/jordbavningar-tsunamis-och-isavsmaltning-for-10000-11000-ar-sedan/

https://norrbottensmuseumarkeologi.wordpress.com/2013/05/31/kangosboplatsen-och-den-doda-alvfaran-borjan-pa-mellan-is-och-hav-projektet/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera