Privatperson finansierar utgrävning av medeltida stad – svajig dokumentation, god förmedling

I början av 2000-talet var Stuart Wilson arkeologistudent och, trots att experterna ansåg annorlunda, var han övertygad om att åkern utanför dagens moderna Trellech i engelska Wales gömde den medeltida föregångaren. Mannen köpte sedan åkern och har sedan 2004 med hjälp av privat finansiering och frivilliga hållit i utgrävningar på platsen. Hittills har man hittat ca 8 hus varav en större manbyggnad. Fallet med Trellech är är ingen nyhet, dock cirkulerar den nu igen då man ansökt om att bygga ett besökscenter på platsen för den medeltida staden.

Läs artikeln: https://www.theguardian.com/science/2017/jan/03/lost-city-of-trellech-uk-archaeologist-stuart-wilson-defies-sceptics

Staden anlades på 1200-talet och sköttes av familjen De Clare som där bedrev en storskalig produktion med järn som råvara. Staden existerade fram till 1400-talet då den övergavs som resultat av oroligheter och sjukdomar. Under sin storhetstid var staden den största i området och bör ha huserat ca 10 000 personer.

Visualisering av hur den hittills påträffade bebyggelsen i Trellech kan ha sett ut. Foto: http://www.lostcityoftrellech.co.uk

Många av de medeltida städerna i England är fortfarande bebodda och blir såldes sällan arkeologiskt undersökta i någon större skala. Därför är undersökningarna av Trellech potentiellt intressanta.
Denna typ av projekt, med privat finansiering och en stor del av personalen utan dokumenterad arkeologiska meriter, brukar dock ofta kritiseras från den etablerade akademin som menar att den vetenskapliga kvalitén kan bli lidande.

I dagsläget är det oklart hur utgrävningen organiseras och dokumenteras tekniskt. Vi har inte lyckats lokalisera några grävrapporter, fyndregistreringar eller annan form av dokumentation. Detta betyder förmodligen att de endast inte gjorts offentliga, då det på deras Facebooksida bland annat går att se kontextblanketter och standardiserade metoder för dokumentation av arkeologi. På den officiella hemsidan http://www.lostcityoftrellech.co.uk/ finns bilder och information om visningar och kommande grävningar, men dokumentation dock endast i form av en kortare sammanfattning av 2005 år resultat.

Utlagt rutnät för att referera och dokumentera arkeologiska kontexter och fynd. Foto: The lost city of Trellech på Facebook

Även en 3D-modell av platsen har tagits fram.

Till synes är den publika delen av projektet välutvecklad, delvis förmodligen på grund av att frivilliga utomstående finansierar utgrävningarna. Projektet håller en hel del visningar, tar emot frivilliga arbetare mot en mindre summa och planerar att öppna ett besökscenter.
Som komplement till detta föredömliga publika arbete hoppas vi således på att även en gedigen vetenskaplig dokumentation blir tillgänglig i framtiden.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera