England: unik anglo-saxisk boplats bidrar med pusselbit i kunskapsluckorna

I Cambridge har man inför ett bygge av ett större antal bostäder påträffat och undersökt en anglo-saxisk boplats. Undersökningen har hittills gett fynd av bland annat exklusiva smycken såsom benkammar, pärlor, glasbägare och metallkors. Utöver detta hittades även hushållsföremål såsom mindre knivar, samt militära föremål i form av delar av sköldar. Platsen dateras till 500-600 e.kr, en period man i anglo-saxiska sammanhang tidigare vetat relativt lite om.
Bland de mer uppmärksammade fynden finns en så kallad klo-bägare, vars omgivande dekor påminner om klor.

Klo-bägaren som tagits upp i sin helhet för att kunna undersökas och konserveras.
En rad klo-bägare som hittades i slutet av 1800-talet i engelska Taplow, Buckinghamshire. Foto: British Museum
Ett metallkors som påträffades på boplatsen.

Läs nyheten: http://www.cambridge-news.co.uk/news/cambridge-news/highly-important-anglo-saxon-village-12432124

Den anglo-saxiska kulturen tog vid när det romerska styret släppt greppet om de brittiska öarna på 400-talet, och förmodligen är kulturen en sammansättning av inhemsk och kontinental sådan. De anglo-saxiska regenterna slogs upprepade gånger med de invaderande danskarna, bland annat under Knut den store som under en tid också regerade på ön och anammade kulturen. Populärt anses den anglo-saxiska storhetstiden ha tagit slut med den normandiska erövringen av Vilhelm den store år 1066. Slaget som ledde till maktövertagandet är förevigat på den världskända Bayeux-tapeten, en ca 70 meter lång broderibonad.

Del av Bayeux-tapeten som visar slaget vid Hastings 1066 mellan anglo-saxerna och Normanderna. Foto: Wikimedia Commons

Läs mer: http://www.bbc.co.uk/history/ancient/anglo_saxons/saxons.shtml

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera