England: ansiktsrekonstruktion en del i forskning om Cambridges fattiga, medeltida befolkning

För två år sedan avslöjades att man i Cambridge undersökt en av landets största medeltida kyrkogårdar från perioden 1200-1500. Där påträffades ca 1300 gravar varav 400 kompletta mänskliga kvarlevor. Nu har man gjort en ansiktsrekonstruktion på en av männen som begravts på platsen någon gång på 1200-talet. Denne man var mellan 40-60 år vid sin död och att döma av hans fysik har mannen arbetat med kroppen och haft en god diet. Nu ska DNA-undersökning avgöra vilken hår- och ögonfärg mannen haft.

Mannens kvarlevor in situ. Foto: Chris Rynn/University of Dundee

Läs artikeln: https://www.theguardian.com/science/2017/mar/22/face-medieval-cambridge-man-emerges-700-years-after-death#img-2

Kyrkogården där gravarna undersökts ligger på platsen för dagens St Johns College och tillhörde under medeltiden Hospital of St John the Evangelist, en institution som tros ha sörjt för de mindre bemedlade i samhället. På kyrkogården har man endast funnit manliga individer, varför arkeologerna tror att hospitalet har varit till för en särskild grupp människor, eventuellt akademiker och arbetare. Ett 4 år långt forskningsprogram ska nu undersöka de hundratals individerna för att kunna säga något om en tidigare relativt outforskad samhällsklass under medeltiden.

Några av de undersökta individerna under Cambridge University. Foto: St John’s College, University of Cambridge/PA

Läs mer: https://www.theguardian.com/science/2015/apr/01/medieval-hospital-cemetery-poor-scholars-found-under-cambridge-university

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera