England: ärkebiskopars kistor påträffade av en slump i samband med renovering

I samband med renovering av den forna kyrkan St Mary-at-Lambeth har man nyligen påträffat ett 30-tal blykistor som dateras till början av 1600-talet och mitten av 1800-talet. Kyrkan är belägen intill dåtidens ärkebiskopspalats i Lambeth i centrala London och huserar idag ett trädgårdsmuseum. Kistorna påträffades i en krypta under golvet, där man bland annat kunde observera en mitra, biskoparnas karaktäristiska huvudbonad, och 3 namnskyltar. Av de senare har arkeologer kunnat sluta sig till att bland andra ärkebiskopen av Canterbury Richard Bancroft ligger begraven i kryptan. Denne innehade posten mellan 1604-1610 och beställde bland annat den än idag brukade King James Bibel. Fyndet av gravarna anses ha stor historiskt värde och inför återöppnadet av kyrkan har en glaspanel installerats i golvet som tillåter besökare att få en glimt av kryptan.

Kryptan med några av kistorna. Foto: The Garden museum

Läs artikeln: http://www.bbc.com/news/uk-39613462

På platsen för St Mary-at-Lambeth stod redan på 1000-talet en träkyrka, och de senaste 800 åren har området varit officiellt residens för biskopen av Canterbury. Sedan 70-talet är kyrkan dekonsekrerad och inrymmer nu ett trädgårdsmuseum. Nedan syns kyrkan och ett porträtt av biskop Richard Bancroft.
Läs mer och se en video på http://www.gardenmuseum.org.uk

Foto: The Garden museum

Foto: Wikimedia Commons
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera