Nordamerika: ny, kontroversiell studie hävdar mänsklig närvaro i Amerika för 130 000 år sedan

I en ny, kontroversiell studie hävdar en grupp arkeologer och geologer att benfyn från en mastodont i Nevada bär spår efter mänsklig behandling. Fyndet hittades redan 1993 och att döma av dateringen är de ca 130 000 år gamla. Enligt forskarna som lagt fram teorin har benen tydliga spår efter att ha brutits av människor, kanske för att komma år benmärgen, och tillsammans med fynd av vad man anser vara rundade stenverktyg är detta enligt dem bevis att en nu utdöd människoart invandrat till kontinenten över 100 000 år tidigare än man hittills trott. Teorin har dock många kritiker vilka bland annat menar att forskarna inte tillräckligt uteslutit geologiska orsaker till fyndet. Fler och mer övertygande bevis skulle därmed behövas innan teorin kan anses vara tillräckligt intressant.

Läs artikeln: https://www.nytimes.com/2017/04/26/science/prehistoric-humans-north-america-california-nature-study.html?_r=0

Den hittills förhärskande teorin om de tidigaste migrationerna till dagens Nordamerika gör gällande att dessa skedde från Asien via Berings sund någon gång för mellan 30 000-20 000 år sedan. Länge ansågs den så kallade Clovis-kulturen vara den äldsta som påträffats i Amerika, något som dock numera debatteras tack vare nya fynd. Dock visade en DNA-studie som genomfördes år 2014 att 80% av Amerikas ursprungsbefolkning bär på gener från Clovis-kulturen, från vilka de tidigaste fynden är ca 13 000 år gamla.
Nedan en informativ video från Cambridge University om Clovis-kulturens ursprung och DNA.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera