Två medeltida skeppsvrak återfunna i Stockholms skärgård

Statens maritima museer meddelade nyligen att man påträffat två tidigare okända medeltida skeppsvrak någonstans i Stockholms skärgård. Förmodligen rör det sig om dels en ca 25 m lång järnfraktande tremastare från andra hälften av 1500-talet samt en kogg från 1300-1400-talet. Koggen anses av marinarkeologerna vara ett ovanligt fynd då den var den skeppstyp som ersatte vikingatidens flatbottnade skepp och hade en stor lastkapacitet.

Koggen befinner sig dock till största delen under sand och lera, varför man nu planerar att gräva för att ta prover. Förutom vraken har man i tremastaren från 1500-talet observerat verktyg, köksredskap och en eventuell kanon.

Läs nyheten och se en video:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nya-sensationella-historiska-vrak-funna-i-stockholms-skargard

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera