Var femte fornlämning skadades vid skogsarbete under 2017

En ny inventering från skogsstyrelsen visar att var femte fornlämning, 20% av ca 500 berörda varje år, har tagit skada av skogsbruk och skövling under 2017. Detta är en stadig ökning från föregående år, då skadorna låg på 16%. De berörda fornlämningar utgörs av mindre synliga sådana i form av till exempel kolgropar, stenåldersboplatser och husgrunder.
Enligt skogsstyrelsen arbetar man till stor del med skydd av fornlämningar och ansvariga beklagar men vill dock inte kommentera inventeringen ytterligare.

Läs nyheten:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/fornlamningar-kors-sonder-av-skogsmaskiner

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera