Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /customers/b/8/3/arkeloggen.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Ur arkivet: Känd men försvunnen runsten återupptäckt av en slump vid bygge av cykelbana – Arkeloggen

Ur arkivet: Känd men försvunnen runsten återupptäckt av en slump vid bygge av cykelbana

Ur arkivet 16 Augusti 2018

Vid bygget av en ny cykelbana mellan Skiftinge och Sundbyholm, norr om Eskilstuna, påträffades nyligen en 3×1 meter stor sten som förmodligen skulle ha krossats och utgjort fyllnadsmaterial om det inte varit för en förbipasserande cyklist. Stenen visade sig bära runinskriptioner och dessutom finnas avbildad på en teckning från 1686 av riksantikvarien Johan Peringskiöld.

Ristningen på stenen lyder:

”INGULV OCH VISÄTE RESTE DENNA STEN EFTER BUGGE OCH SIGSTEN. GUD HJÄLPE DERAS SJÄL”

Johan Peringskiölds teckning av stenen från 1686. Detta har hittills varit den enda kända avbildningen av stenen. Ur handskriften F l 5:5 i Kungliga biblioteket (efter mikrofilm i ATA). Källa: K-Blogg

Runexperter på Riksantikvarieämbetet daterar stenen till tidigt 1000-tal och kallar den årets fynd. Man tror även att en liknande sten påträffad på 80-talet kan ha ristats av samma utförare. Vad som ska hända med stenen är ännu obestämt, men förhoppningarna är att den återuppförs på sin fyndplats vilket man tror är dess ursprungliga.

Huvudbild: Magnus Källström

Källor:

K-Blogg

Ekuriren

?? From the archive 16 August 2018

During the construction of a new cycle path between Skiftinge and Sundbyholm, north of Swedish Eskilstuna, a 3 × 1 metre large stone was recently found that would probably have been crushed and formed filling material if it had not been for a passing cyclist. The stone turned out to bear runic inscriptions and was also depicted on a drawing from 1686 by the national antiquarian Johan Peringskiöld.

The runic inscription reads:

”Ingulv and Visäte raised this stone after Bugge and Sigsten. God help their souls”

Rune experts at the Swedish National Heritage Board date the stone to the early 11th century and call it find of the year. It is also believed that a similar stone found in the 1980’s may have been carved by the same artist. What will happen to the stone is still undecided, but hopes are that it will be re-erected at its original site.

Sources:

Ekuriren

K-Blogg

close

Håll Dig uppdaterad

Få en samlad översikt över veckans arkeologinyheter samt spännande innehåll som ej publiceras på hemsidan.

*Läs vår integritetspolicy