Unikt antal hyddor från jägarstenåldern påträffade i Blekinge

I samband med bostadsbygge i Ljungaviken undersöker just nu arkeologer från Blekinge museum, Sydsvensk Arkeologi samt Arkelogerna ett tidigare aldrig sett antal hyddor från jägarstenåldern. Sammanlagt har man hittills påträffat ett 60-tal hyddor och konstruktioner samt en stor mängd flinta. Hyddorna är av varierande storlek och har i vissa fall innehållit en härd. Platsen, som under jägarstenåldern var strandnära, ligger intill liknande redan kända och tidigare undersökta boplatser från samma tid och arkeologerna tror att de alla varit bebodda samtidigt.

?? Following plans of a housing construction in Ljungaviken, southern Sweden, archaeologists from Blekinge museum, Sydsvensk Arkeologi and Arkelogerna are currently excavating an unprecedented number of huts and houses from the early Mesolithic, 8400 years ago. So far a total of 60 huts and houses have been found as well as a large amount of flint. The huts are varying in size and in some cases a hearth have been present inside. During the Mesolithic the area was in close proximity to a lake and to several similar already excavated dwelling places, which the archaeologists all believe to have been inhabitated simultaniously.

Text och bild ©️Blekinge museum
Text och bild ©️Blekinge museum

Källor/Sources:

SVT.se (video)

Blekinge museum blog

Blekinge museum YouTube video

Huvudbild/main image: ©️SVT.se

One thought on “Unikt antal hyddor från jägarstenåldern påträffade i Blekinge

Comments are closed.