Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /customers/b/8/3/arkeloggen.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Vikingatida gravfält med ca 150 gravar har undersökts utanför Norrköping – Arkeloggen

Vikingatida gravfält med ca 150 gravar har undersökts utanför Norrköping

I samband med bygget av Ostlänken undersökte arkeologer från Arkeologerna under hösten 2019 ett stort Vendel- och Vikingatida gravfält vid Bådstorp utanför Norrköping. Sammanlagt påträffade man ca 150 gravar där de döda har kremerats och placerats i keramikkärl med tillhörande gravgåvor. Bland dessa kan nämnas spännen i kopparlegering, pärlor i karneol och bärnsten samt spår efter en lång rad olika djur.

Text och bild: Arkeologerna
Text och bild: Arkeologerna

Bland de 150 gravarna har man påträffat män, kvinnor och barn i samtliga åldersgrupper som varit placerade i olika typer av gravar, vilka har skilt sig åt beroende på var på området de varit placerade. Några av konstruktionerna har även saknat en gravlagd samt tydlig funktion, varför man tror att området även agerat som en plats för kultutövning.

Film av Arkeologerna med Osteolog Caroline Arcini som berättar om identifieringen av skelett och de gravlagdas ben vid Bådstorp.

Enligt arkeologerna har det förmodligen funnits närbelägna, samtida gårdar någonstans i anslutning till gravfältet i ett område som under Vendel- och Vikingatiden (ca 600-1050 e.kr) varit strategiskt placerat och haft goda kommunikations- och handelsleder både via land och till sjöss.

Film av Arkeologerna där man diskuterar de olika gravtyperna samt annan typ av kultutövning som kan ha pågått vid Bådstorp.

Just nu pågår efterarbete och bland annat planerar man att genomföra benanalyser för att avgöra var de gravlagda individerna härstammat ifrån, samt var keramiken de begravts i kan ha tillverkats.

Huvudbild: Arkeologerna. Glaspärlor från gravfältet vid Bådstorp.

Källa och läs mer: Arkeologernas blogg – Liv och Död i Bådstorp

?? In English

During the fall of 2019, in connection to the construction of Ostlänken, archaeologists from the Archaeologists excavated a large Vendel and Viking cemetery field near Bådstorp outside Swedish Norrköping. A total of about 150 graves were found where the dead had been cremated and then placed in pottery vessels with accompanying grave good. The find include copper alloy buckles, carnelian and amber beads, as well as bones from a wide variety of animals.

Among the 150 graves both men, women and children of all ages were found. The graves also differed in construction depending on where on the grave field it had been placed. Some of the  excavated stone constructions also lacked a burial and a clear function, which has led the archaeologists to believe the area  was also used for other religious activities. 

According to the archaeologists, contemporary halls were likely present in the area adjacent to the burial ground, which during the Vendel and Viking age would have been situated along excellent communication and trade routes via both land and sea. 

Currently post excavation work is being undertaken and among other things planned are bone analysis to determine where the buried individuals came from, as well as pottery analysis to better understand where the burial vessels might have been manufactured.

close

Håll Dig uppdaterad

Få en samlad översikt över veckans arkeologinyheter samt spännande innehåll som ej publiceras på hemsidan.

*Läs vår integritetspolicy