Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /customers/b/8/3/arkeloggen.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Rik Järnåldersgrav tas upp i block för att undersökas inomhus – Arkeloggen

Rik Järnåldersgrav tas upp i block för att undersökas inomhus

I tyska Heuneburg nära Herbertingen, ett område känt för sin Keltiska arkeologi, har arkeologer nyligen transporterat en hel grav för att undersöka den inomhus. Graven, som består av en stor träkammare daterats till 500-talet f.kr, har hittills gett fynd som indikerar en hög materiell status samt mycket goda bevaringsförhållanden. På grund av detta samt svårigheter med att utföra undersökningen i sitt nuvarande läge har arkeologerna med hjälp av lyftkran transporerat hela graven till ett labb.

Initiala undersökningar plats för att utvärdera bevaringsförhållanden mm. Foto: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

Området där graven påträffats anses ha tillhört en av järnålderns viktigaste centralplatser och är välkänd inom forskningen. Bland annat påträffades två rika gravar innehållandes en kvinna och ett barn under 2005 respektive 2010, endast hundra meter från den senaste. Samtliga dateras till 500-talet e.kr och nu vill forskarna försöka ta reda på vem de var och vilket samhälle de tillhörde.

Bronsfragment med bevarade trädetaljer vilka tros ha utgjort en form av vagn. Foto: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

Källa: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg

Huvudbild: Michael Lingnau, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

🇬🇧 In German Heuneburg near Herbertingen, an area known for its Celtic archeology, archaeologists have recently transported an entire burial to be examined indoors. The burial, which consists of a large wooden chamber, has been dated to the 6th century BC and so far yielded finds that indicate a high material status as well as very good preservation conditions. Owing to this fact paired with difficulties in carrying out the investigation in its current location, archaeologists used a crane to transport the entire burial to a lab.

The area where the burial was found is considered to have been one of the most important central sites during the early Iron Age and is well known in research circles. For example, two rich burial containing a woman and a child were found in 2005 as well as 2010, only some hundred metres from the new found burial. All of them date to the 6th century BC and now researchers are trying to find out who they were and which society they belonged to.

Source: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg

Head image: Michael Lingnau, State Office for Monument Preservation in the Stuttgart Regional Council

close

Håll Dig uppdaterad

Få en samlad översikt över veckans arkeologinyheter samt spännande innehåll som ej publiceras på hemsidan.

*Läs vår integritetspolicy