Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /customers/b/8/3/arkeloggen.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Två medeltida runinskrifter funna i centrala Oslo – Arkeloggen

Två medeltida runinskrifter funna i centrala Oslo

Vid utgrävningen där man nyligen hittade ett unikt knivskaft har arkeologer nu även påträffat två runinskrifter. Den första inskriften har ristats på tre sidor av ett trästycke som hittades i ett avfallslager i staden. Träinskriften innehåller såväl fornnordiska som latinska ord. På den ena sidan av trästycket går orden Manus och Domini att utläsa, och en första tolkning är att det rör sig om Jesu uttalande på korset: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum (I dina händer, Herre, överlåter jag min ande). De andra två sidorna bär en fornnordisk fras som kan tydas “Det är sant” samt det feminina namnet Bryngærðr.

Foto: Tone Bergland, NIKU.

Den andra inskriften påträffades ristad på ett djurben tillhörandes en häst eller ko och består av tretton fornnordiska tecken. Enligt uttydarna står det på benet “basmarþær” vilket kan översättas till Båts-Mårds ben, dvs ett uttryck för att personen Båts-Mård äger benet. Enligt arkeologerna är syftet med ristningen svårtolkad men liknande runristningar på djurben har gjort i staden, dock är detta nya fynd det första i sitt slag på ca 30 år. Inskrifterna har ännu inte daterats, men tidigare fynd av liknande slag indikerar att de härrör från perioden ca 1100-1350.

Foto: Jani Causevic, NIKU

Källa: NIKU.no

During the same excavation where a unique knife handle was recently found, archaeologists have now uncovered two runic inscriptions. The first inscription had been carved on three sides of a piece of wood, which was found in a waste deposit in the city. The wooden inscription contains both Old Norse and Latin words. On one side of the piece of wood, the words Manus and Domini can be read, and initial interpretations suggest that it refers to one of Jesus’ statement on the cross: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum (In your hands, Lord, I surrender my spirit) . The other two side of carry an Old Norse phrase that can be interpreted “It is true” and the feminine name Bryngærðr.

The second inscription was found carved on an animal bone, perhaps a horse or cow, and consists of thirteen Old Norse characters. According to the interpreters, the inscription says “basmarþær” which can be translated to “Båts-Mård’s bone”, ie an expression ownership by the person Båts-Mård (Boat-Mård). According to the archaeologists, the purpose of the carving is difficult to interpret, but similar runic carvings on animal bones have previously been made in the city. However, this new find is the first of its kind in about 30 years. The inscriptions are yet to be dated, but previous find of similar character indicate that they belong to the period 1100-1350.

Source: NIKU.no

close

Håll Dig uppdaterad

Få en samlad översikt över veckans arkeologinyheter samt spännande innehåll som ej publiceras på hemsidan.

*Läs vår integritetspolicy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *