Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /customers/b/8/3/arkeloggen.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Exakta dateringar i Vikingatida Ribe visar att handeln började inom Skandinavien och Europa – Arkeloggen

Exakta dateringar i Vikingatida Ribe visar att handeln började inom Skandinavien och Europa

Tack vare en solstorm som inträffade år 775 e.kr, då ovanligt stora mängder kol-14 slungades mot jorden, har danska arkeologer nu kunnat genomföra nya och mer detaljerade dateringar på 100 000 föremål från det Vikingatida Ribe. Med hjälp av den nya datan har forskarna kunnat skapa en detaljerad tidslinje över handelsnätverken mellan åren ca 700-900 e.Kr. Bland annat har man kunnat påvisa att en livlig importhandel av bland annat skiffer, keramik och pälsverk pågick med Skandinavien och Kontinenten under tidigt 700-tal och att det först var först under slutet av 700-talet som handel startade med Mellanöstern.

Provtagning av de olika lagren i det Vikingatida Ribe.
Foto: Sydvestjyske Museer

De nya resultaten går emot det som tidigare forskning gärna upprepat, att det var handeln med bland annat pärlor från Mellanöstern som startade handeln och gav upphov till urbana boplatser såsom Ribe och Birka. Enligt forskarna betyder detta också i förlänging att den klassiska förklaringen att Vikingatidens plundringsverksamhet stimulerades av silvermynt från Mellanöstern också måste omvärderas, då aktiviteterna inte sammanfaller kronologiskt.

Några vanliga, tidiga importföremål från Skandinaviska halvön funna i Ribe. A) Skiffer för tillverkning av brynen, b) Gjutform i täljsten, c) Behållare i täljsten. Foto: Sydvestjyske Museer

Källa: Philippsen, B., Feveile, C., Olsen, J. et al. Single-year radiocarbon dating anchors Viking Age trade cycles in time. Nature (2021)

Thanks to a solar storm in 775 AD, when unusually large amounts of carbon-14 hit the Earth, Danish archaeologists have now been able to carry out new and more detailed dating of 100,000 objects from the Viking Age town of Ribe. Thanks to the new data, researchers have been able to create a detailed timeline of the Ribe trade networks between the years 700-900 AD. Among other things, it has now been possible to show that a lively trade was going on with Scandinavia and areas around the Baltic Sea during early 8th century s and that it was not until the end of the century that trade started with the Middle East. The new results go against previous research, which stated that it was the import of pearls from the Middle East which started the large scale Viking Age trade and gave rise to urban settlements such as Ribe and Birka.

According to the researchers, the new results also mean that the classic explanation of how the looting activities of the Viking Age were stimulated by silver coins from the Middle East must also be re-evaluated, as the activities do not coincide chronologically.

Source: Philippsen, B., Feveile, C., Olsen, J. et al. Single-year radiocarbon dating anchors Viking Age trade cycles in time. Nature (2021)

close

Håll Dig uppdaterad

Få en samlad översikt över veckans arkeologinyheter samt spännande innehåll som ej publiceras på hemsidan.

*Läs vår integritetspolicy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *