Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /customers/b/8/3/arkeloggen.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Vikingatida långhus anses äldre än första dokumenterade kolonisationen av Island – Arkeloggen

Vikingatida långhus anses äldre än första dokumenterade kolonisationen av Island

Vid utgrävningar om pågått sedan 2015 på östra Island har arkeologer under ett vikingatida långhus nu påträffat en äldre byggnad som daterats till 700-talet. Då de medeltida skriftliga källorna anger att de förstOa bosättningarna på Island ägde rum på 870-talet e.kr, har det nya fyndet potential att omtolka de skandinaviska vikingarnas kolonisationsprocess.

Utgrävningsplatsen med de två faserna av byggnation vid Stöð, Stöðvarfjörður fjorden.
Foto: © Bjarni Einarsson)

Långhuset från 700-talet påträffades under ett yngre hus, där flertalet rika fynd såsom pärlor, silver och importerade föremål vittnar om en välbärgad persons hushåll. Den äldre strukturen har däremot varit av enklare karaktär och tolkas därför av arkeologerna som ett säsongsboende där man uppehöll sig på sommarhalvåret för att återvända hem med värdefulla varor såsom valskinn mm.

Pärlor och vävtyngd som påträffats i den yngre av byggnaden, daterad till 870-talet.
Foto: © Bjarni Einarsson

Enligt arkeologerna har byggnaden mycket stora likheter med den 300 år yngre vikingatida bosättningen som tidigare påträffats vid L’Anse aux Meadows, Newfoundland, något som stärker teorin om att den skandinaviska kolonisationen började som säsongsboenden vilka senare utvecklades till permanenta bosättningar.

Huvudbild: © Bjarni Einarsson

Källa: Smithsonian Magazine

During excavations of a Viking age hall in eastern Iceland, archaeologists have found an even older building dating to the 8th century. Since the medieval written sources state that the first settlers came to Iceland in the 870s AD, this new find has the potential to reinterpret the Scandinavian Vikings’ process to colonize Iceland.

The hall dating to the 8th century was found underneath a younger hall, where high status finds such as beads, silver and imported objects testify to a wealthy person’s household. The older structure, on the other hand, had been of a much simpler nature and has therefore been interpreted as a seasonal dwelling where people stayed during the summer months to then return home with valuable goods such as whale skins etc.

According to the archaeologists, the older building bears close resemblance to the Viking age settlement previously found at L’Anse aux Meadows, Newfoundland, which reinforces the theory that Scandinavian colonization began as seasonal settlements and later developed into permanent settlements.

close

Håll Dig uppdaterad

Få en samlad översikt över veckans arkeologinyheter samt spännande innehåll som ej publiceras på hemsidan.

*Läs vår integritetspolicy