Förlorad bildsten återupptäckt av en slump efter 300 år

I samband med nedläggning av ledningar i Skånska Hunnestad påträffade arkeologer i December en bildsten som visade sig ha utgjort en del i det vikingatida så kallade Hunnestadsmonumentet. Monumentet bestod ursprungligen av 8 stenar, bland annat 2 runstenar och 3 bildstenar, och avbildades bland annat av Ole Worm år 1643. Sedan dess har fragment av monumentet påträffats i olika lokala sammanhang och två av stenarna står idag på museet Kulturen i Lund.

Ole Worms illustration av Hunnestadsmonumentet i Monumenta Danica, 1643. Den nyupptäckta bildstenen ses längst ned i bild.

Den bildsten som nyligen påträffats föreställer ett antingen verkligt eller mytologiskt djur och är lätt identifierbar på Worms avbildning. Enligt arkeologerna påträffades stenen intill en tidigare bro och har förmodligen ingått i brofundamentet innan den revs och stenen glömdes bort.

Huvudbild: Axel Hansen/Länsstyrelsen Skåne

Källa: SVT.se

During a routine watching brief in Hunnestad, southern Sweden, archaeologists found a picture stone which turned out to have been part of the Viking Age so-called Hunnestad Monument. The monument originally consisted of 8 stones, among which 2 were rune stones and 3 picture stones, and was depicted by among others Ole Worm in 1643. Since then, fragments of the monument have been found in various local contexts and two of the stones are today displayed at the museum Kulturen in Lund.

The recently found picture stone depicts either a real or mythological animal and is easily identifiable on Worm’s image. According to archaeologists, the stone was found next to what used to be a bridge and was probably part of the bridge foundation before it was demolished and the stone forgotten.